Presenteer Jezelf Ingrid Willemse

Public speaking

Home 9 Public speaking

1 dag finetunen

5 DAGDELEN JOUW BASIS UITWERKEN

3 MAANDEN TOTAALPAKKET

Public speaking

Met Public Speaking, ofwel spreken in het openbaar wil jij impact maken en dát verschil bewerkstelligen dat je strategisch beoogt. Public Speaking, ook wel oratorium of oratie genoemd, betekende van oudsher ‘het spreken van aangezicht tot aangezicht voor een live publiek’. Tegenwoordig omvat het elke vorm van spreken in het openbaar voor welk publiek dan ook. Inclusief vooraf opgenomen beeld of spraak, die vervolgens over afstand wordt geleverd door middel van technologie. Om stakeholders te inspireren en hun manier van denken, voelen en gedrag te beïnvloeden is het minimaal noodzakelijk om jouw boodschap en visie glashelder voor ogen te hebben, zodat je wendbaar kunt zijn in je overdracht. Een gedegen en op maat coaching, met aandacht vanuit de zes werkgebieden voor jouw presentatie en optreden, maakt dat je hiervoor klaar bent. Lees hierover meer op Methode PJZ . Of kies hierboven een pakket, waarmee ik jou naar het gedroomde resultaat mag helpen!

VOOR WAT

 • Corporatie Presentatie
 • Board Room
 • Town Halls
 • On Stage
 • Online

 

 • Televisie
 • Panel discussie en interview
 • Cross Mediale Storytelling
 • Onderdeel PDM
 • Persoonlijk leiderschap ontwikkeling

VOOR WIE

 • Senior en level C management en directie
 • Social impact speakers
 • Motivational speakers
 • Visionairs
 • Entrepreneurs

1 dag finetunen

In één intensieve dag help ik je door alle facetten van de presentatie-skills sets, structuur van jouw verhaal en het optimaliseren van het gebruik van jouw gekozen platform. Je hebt je al behoorlijk voorbereid, maar wilt toch de spreekwoordelijke puntjes op de i zetten. Er is immers heel wat at stake! Of je bemerkt dat er iets niet lekker loopt, maar je kunt er zelf de vinger niet op leggen. We traceren op deze finetune dag die bug of halen er de ‘clutter’ uit en waarschijnlijk volgt dan een pragmatische herordening in het geheel. De elementen van jouw trilogie Human Potential worden in deze dag beslist meegenomen, maar er is evident minder ruimte om de diepte in te kunnen gaan. Bel mij, om te zien of jouw behoefte of wens in één dag te realiseren is en hoe ik je anders kan helpen!

Aan bod

Presentatie skills set
 • Presentatie skills set pragmatisch toegepast voor het specifieke doel en platform.
 • Helder, krachtig en authentiek presenteren vanuit zelfvertrouwen.
 • Jouw doelgroep extra onder de loep.
 • De kern van jouw betoog.
 • Structuur en spanningsboog van jouw verhaal.
 • De effectiviteit van gekozen hulpmiddelen.
Human Potential

 De trilogie van Human Potential wordt als vanzelf meegenomen, maar we kunnen in één dag evident niet de volledige diepte in. Dat wil echter niet zeggen dat ik je niet van feedback en pragmatische tips kan voorzien, door jouw authentieke toegevoegde waarde te herkennen, aan te scherpen en deze strategisch te integreren in jouw presentatie.

Resultaat

 • Jouw specifieke vraag is beantwoord en geïntegreerd in je uitvoering.
 • Je hebt handvatten gekregen, waardoor jij jouw presentatie met meer zelfvertrouwen uitvoert.
 • Je manier van presenteren gegarandeerd naar het next level.
 • Jouw presentatie of optreden opgeschoond. Ofwel: alle clutter en overbodige wollige informatie eruit.

5 dagdelen jouw basis uitwerken

In vijf volle dagdelen werken wij samen de basis van jouw presentatie verder uit. De zes werkgebieden van Methode PJZ  komen hierbij op maat aan de orde, waarbij jouw vragen en behoeftes onze focus bepalen. Na een intake krijg je een offerte waarin ik specificeer wat hierbij aan de orde komt en welk resultaat je kunt verwachten. Hieronder een ‘totaalmenu’ van mogelijkheden. Bel mij! Dan bespreken we wat jij nodig hebt en hoe ik je daar het beste bij kan helpen!

Aan bod

Presentatie skills set
 • Optimaliseren van jouw authentieke sprekers instrument, vanuit de zeven spreekvaardigheid dimensies.
 • Helder, krachtig, authentiek en doelgericht presenteren vanuit zelfvertrouwen.
 • Jouw doelgroep, hun behoeftes, wensen en ‘angsten’ onder de loep.
 • De snoeiharde kern van jouw betoog!
 • Content behandeling en tekstverwerking vanuit verschillende communicatiestrategieën.
 • Structuur en spanningsboog van jouw verhaal.
 • Overdrachtstechnieken met een specialisme in corporate communicatie, gecombineerd met die uit het theater voor een optimaal resultaat bij jouw doelgroepen.
 • De vorm van jouw presentatie en hoe hier sprankelend invulling aan te geven. Wat is hierbij uitgedrukt in woord, gebaar, visuals en andere hulpmiddelen.
 • Mogelijk het functioneel inzetten van theatrale aspecten, als deze de boodschap bekrachtigen bij jouw toehoorders.
Human potential
 • Kenmerken van persoonlijk leiderschap, in het licht van jouw presentatie vanuit individuele perspectieven Purpose, Passie en Talent.
 • Waarbij reflectie op verschillende thema’s zoals persoonlijke effectiviteit, zingeving en inspiratie.
 • Visie op je toekomst en je omgeving.
 • Jouw waarden, intenties en kwaliteiten.
 • Individuele feedback en pragmatische tips hoe jouw toegevoegde waarde aan te scherpen en strategisch in te zetten in jouw presentatie.
 • Mindbugs, bestaande systemen en gedragspatronen herkennen en doorbreken.
 • Kompas op scherp en koers bepalen, mentaal verantwoordelijkheid nemen en krachtige keuzes maken.
 • Effectief omgaan met emoties.
 • Mindfulness, ontwikkelen van bewustzijn, innerlijke rust en keuzevrijheid.
 • Inspiratie door onconventioneel, authentiek strategisch denken en handelen via creatieve methodieken en aanvullende theorie.

Resultaat

Presentatie skills set
 • Een presentatie die je met trots en vanuit kracht voor het voetlicht brengt en resoneert met jouw publiek op welk gekozen moment of platform dan ook. 
 • Helder, krachtig, authentiek en doelgericht presenteren.
 • Jouw presentatie skills zijn gegarandeerd naar een duidelijk next level gegroeid.
 • Persoonlijke branding.
 • Promotie van jouw bedrijf of missie.
 • Het kwalitatief verbinden met oude en nieuwe klanten en andere stakeholders.
 • De kern uiteindelijk gebundeld tot één zin tot jouw logline, ofwel een pittige ‘Five-seconds cocktail pitch’.
 • Jouw verhaal dat af is, laat zich in meerdere lengtes door jou vertellen.
 • Bewust omgaan met vaardigheden, die jouw kracht benadrukken en  je gaat met meer gemak met je pitfalls om.
 • Je houdt je zonder stress staande in een complexe omgeving.
 • Overdracht van specifieke skills, kennis, het fundament en de structuur, zijn diep verankerd door aan jouw real life case te hebben gewerkt.
 • De evaluatie, voorbeelden, training, gerichte oefeningen en het toepassen van een pallet van creatieve methodieken, hebben jou verrijkt als high performer!
Human potential
 • Ontwikkeling Persoonlijke Leiderschap, high level zelfmanifestatie.
 • Je hebt meer inzicht in je onbewuste motieven en drijfveren.
 • Inzicht in jouw mindbugs, die onder je gedrag en keuzes liggen.
 • Je hebt grote thema’s en patronen – automatismen – in je functioneren ontdekt.
 • Je bent gaan begrijpen hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in je functioneren.
 • Jouw purpose vision direct in een bruikbare vorm geïntegreerd.
 • Je hebt geleerd effectief om te gaan met vaardigheden die jouw kracht benadrukken en je gaat met meer gemak met je pitfalls om.
 • Spreken vanuit innerlijke overtuiging!                                                          
Persoonlijk  Actieplan

De ervaring leert dat dit coaching traject verder doorwerkt dan de status quo van de presentatie. Je hebt tijdens dit proces aan jouw persoonlijke visie gewerkt en bent gerichter in beweging gekomen. Hiervandaan vloeit als vanzelf een persoonlijk actieplan, waarbij je weloverwogen keuzes maakt vanuit je waarden en kwaliteiten voor je eigen persoonlijke leven en carrière. 

3 maanden totaalpakket

Met dit pakket werk ik intensief met je samen als coach en co-auteur, vanaf jouw idee tot de geheel uitgewerkte presentatie, die dan staat als een huis! Dit proces neemt gemiddeld drie maanden. Het voordeel om praktisch van scratch one te beginnen is dat de presentatie op jouw huid geschreven wordt, waardoor het coaching traject aan intensiviteit en bekrachtiging wint. Je haalt er alles uit! Na een intake, stel ik een offerte op waarin op maat gespecificeerd wat voor jou aan bod komt en welk resultaat je mag verwachten. Hieronder de ‘totale menukaart’ van hetgeen mogelijk aan bod komt. Bel mij! Dan bespreken we wat je nodig hebt en hoe ik je daarbij het beste helpen!

Aan bod

Presentatie skills set
 • Optimaliseren van jouw authentieke sprekers instrument vanuit de zeven dimensies.
 • Overdrachtstechnieken met een specialisme in corporate communicatie, gecombineerd met die uit het theater, voor een optimaal resultaat bij jouw doelgroepen.
 • Helder, krachtig, authentiek én doelgericht presenteren vanuit zelfvertrouwen.
 • Presentatie skills set pragmatisch toegepast met tips en handvatten uit de praktijk.
 • Jouw doelgroep, hun behoeftes en wensen onder de loep.
 • Content behandeling en tekstverwerking vanuit verschillende communicatiestrategieën.
 • De snoeiharde kern van jouw betoog.
 • Structuur en spanningsboog van jouw verhaal.
 • De vorm van jouw presentatie en hoe hier sprankelend invulling aan te geven. Wat is hierbij uitgedrukt in woord, gebaar, visuals en andere hulpmiddelen. 
 • Het mogelijk functioneel inzetten van theatrale aspecten, als deze de boodschap bekrachtigen bij jouw toehoorders.
Human potential
 • Kenmerken van persoonlijk leiderschap in het licht van jouw presentatie vanuit de individuele perspectieven Purpose, Passie en Talent.
 • Waarbij reflectie op verschillende thema’s zoals persoonlijke effectiviteit, zingeving en inspiratie.
 • Jouw waarden, intenties en kwaliteiten.
 • Visie op je toekomst en je omgeving.
 • Individuele feedback en pragmatische tips hoe jouw toegevoegde waarde aan te scherpen en strategisch in te zetten in jouw presentatie.
 • Mindbugs, bestaande systemen en gedragspatronen herkennen en doorbreken.
 • Kompas op scherp en koers bepalen, mentaal verantwoordelijkheid nemen en krachtige keuzes maken.
 • Effectief omgaan met emoties.
 • Mindfulness, het ontwikkelen van bewustzijn, innerlijke rust en keuzevrijheid.
 • Inspiratie door onconventioneel, authentiek strategisch denken en handelen via creatieve methodieken en aanvullende theorie.

Resultaat

Presentatie skills set
 • Een presentatie die je met trots en vanuit kracht voor het voetlicht brengt en resoneert met jouw publiek of dit nu on camera, on stage of een Town Hall is.
 • Helder, krachtig en authentiek én doelgericht presenteren.
 • Jouw presentatie skills zijn gegarandeerd naar een duidelijk next level gegroeid.
 • Persoonlijke branding.
 • Promotie van jouw bedrijf of missie.
 • Het kwalitatief verbinden met oude en nieuwe klanten en andere stakeholders.
 • De kern uiteindelijk gebundeld tot één zin. Jouw logline ofwel jouw pittige ‘Five-seconds cocktail pitch’.
 • Jouw verhaal dat af is, laat zich in meerdere lengtes door jou vertellen.
 • Je houdt je zonder stress staande in een complexe omgeving.
 • Overdracht van specifieke skills, kennis, het fundament en de structuur, zijn diep verankerd door aan jouw real life case te hebben gewerkt.
 • De evaluaties, voorbeelden, training, specifieke oefeningen en het toepassen van een pallet van creatieve methodieken hebben jou verrijkt als high performer.
Human potential
 • Ontwikkeling Persoonlijke Leiderschap, high-level zelfmanifestatie.
 • Je hebt meer inzicht in je onbewuste motieven en drijfveren.
 • Je hebt inzicht gekregen in jouw mindbugs, die onder je gedrag en keuzes liggen.
 • Je hebt grote thema’s en patronen, de automatismen in je functioneren ontdekt.
 • Je begrijpt hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in je functioneren.
 • Jouw purpose vision direct in een bruikbare vorm geïntegreerd.
 • Je hebt geleerd effectief om te gaan met vaardigheden die jouw kracht benadrukken en je gaat met meer gemak met je pitfalls om.
 • Spreken vanuit innerlijke overtuiging!
Persoonlijk  Actieplan

De ervaring leert dat het coaching traject verder doorwerkt dan de status quo van de presentatie. Je hebt tijdens dit proces aan jouw persoonlijke visie gewerkt en bent gerichter in beweging gekomen. Hiervandaan vloeit als vanzelf een persoonlijk actieplan, waarbij je weloverwogen keuzes maakt vanuit je waarden en kwaliteiten voor je eigen persoonlijke leven en carrière. ‘Het kussen is eens lekker opgeschud!’ 

It’s all about awareness!

Contact