Presenteer Jezelf Ingrid Willemse

Verhaal

Home 9 Methode PJZ 9 Verhaal

VAARDIGHEDEN

VERHAAL

VORM

Het best verhaal voor jouw visie!

‘Zonder goed scenario geen goede film of voorstelling’. Dat geldt ook voor een corporate presentatie, een bevlogen lezing, of welke presentatie dan ook. Je wilt jouw publiek overtuigen, door ze mee te nemen door jouw verhaal. Al is jouw message nog zo geniaal, het is de wijze van vertelling die deze tot leven brengt voor jouw publiek en verbindt met hun behoefte, hun taal, juiste tone of voice en hun referentiekader. Hiervoor maak je keuzes vanaf het fundament. Naast jouw publiek goed te kennen, moet je helder weten welke kernboodschap jij wilt meegeven en welke dynamiek je daarmee in beweging wilt zetten. Het niet alleen de structuur die helder en efficiënt moet zijn, maar ook de spanningsboog die je er in verwerkt om de toehoorders aan je lippen te laten hangen. Daarnaast heeft het gekozen medium of platform invloed op de wijze van vertelling. Kortom, hoe vertaal jij jouw visie tekstueel op de sterkste manier? Lees meer over de mix die ik hiervoor aanbied!

Tekstbehandeling

Storytelling

Storytelling is een strategie om engagement door middel van emotionele identificatie bij het publiek te bewerkstelligen. Door gebruik te maken van een persoonlijk en authentiek verhaal, waarbij de tone of voice uitgekiend is afgestemd op je toehoorders en het medium wat je daarbij inzet. Het ‘hoe’ je het verhaal vertelt is belangrijker dan het verhaal zelf. Het ‘hoe’ dient volledig het doel wat je ermee wilt bereiken. Centraal hierbij staat een helder conflict met herkenbare of gewenste waarden en normen.

Dramaturgie

Kennis van de dramatische kunst, (theater, toneel, film en daarnaast is het nauw verweven met o.a. literatuur en muziek) De opbouw en structuur van een verhalende vertelling, dan wel in deze context tevens toegepast bij marketingvariaties, die de interactie met het publiek in de ban houden.

Edutainment strategie 

Educatie overdracht op een amuserende manier d.m.v. het strategisch overbrengen van ‘chunks’. Dit zijn korte, voor de doelgroep specifiek uitgekiende en prettig te verwerken informatiebrokjes, die op aansprekende manier worden aangeboden, zodat deze informatie ook wordt aangenomen. Hierdoor kan de specifieke doelgroep tot bepaalde inzichten komen, die tot gewenste gedragsverandering leidt. Edutainment strategie Prof. dr. MPA Bouman

Infotainment

Infotainment (combinatie van informatie en entertainment) is een vorm waarbij serieuze informatie op een luchtige of vermakelijke manier toegankelijk gemaakt wordt voor een breder publiek. Een professionele manier om specifieke informatie beter te laten beklijven bij de toehoorders, door hen naast de informatie overdracht, op een voor het onderwerp passende wijze te vermaken.

Corporate communicatie

Een presentatie of lezing met als kerntaak het bouwen, behouden en beschermen van de reputatie van de organisatie. Passende in de corporate identiteit en marketingstrategie. Toegepast op de urgentie of aanleiding, die op dat moment om relevantie vraagt.

Theatrale vertelling

Als de situatie en doelgroep dit toelaat out of the box elementen toevoegen om de presentatie of lezing te verlevendigen. Het kan ook zijn dat de hele boodschap op een theatrale wijze verpakt wordt. Bijvoorbeeld een theatrale lezing, om zodoende kennis dichter bij de beleving van de toehoorders te brengen.

Contact