Presenteer Jezelf Ingrid Willemse

Human Potential

Home 9 Methode PJZ 9 Purpose

PURPOSE

PASSIE

TALENT

Persoonlijk leiderschap ontwikkeling

De eerste stap van persoonlijk leiderschap, of effectief zelfmanagement, is die van zelfkennis en weten wat en hoe jij iets in de wereld wilt bewerkstelligen. Persoonlijk leiderschap betekent zo effectief en congruent mogelijk regie nemen over jouw eigen carrière, persoonlijke ontwikkeling en de invulling van je leven zoals jij dat ambieert, door gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten. De ontwikkeling van jouw hoogste potentieel ligt in jezelf besloten om bekrachtigd te worden en vorm te vinden. Als een innerlijk kompas die je steeds voelt schuren om aandacht. Zonder frictie no shine! Samen zetten we die innerlijke kompas en authentieke overtuigingskracht op scherp, waardoor jij jouw visie met charisma en vanuit waarachtige kracht presenteert.

Laat jouw authentieke stem als leider en influencer horen!

 

PURPOSE

Purpose raakt op persoonlijk niveau een existentieel gevoel dat jouw leven ertoe doet en jij op je plaats bent. Je wilt relevant zijn voor jouw omgeving en de wereld en tevens congruent zijn met jouw innerlijke waarden en van daaruit kunnen leven en handelen. Een heldere visie hierover heeft als doel ‘het toevoegen van waarden’, die een groep, of zelfs de wereld, een duurzame verbetering oplevert. Het biedt jou de gelegenheid om een daadwerkelijk verschil te kunnen maken in een community.

Higher Purpose is intrinsiek een vorm van commitment en verbinding, gebaseerd op het herkennen van hoge waarden en daar volledige verantwoordelijkheid voor te nemen. Door onder meer anderen bewust te inspireren en te motiveren om met gezamenlijke actie dat hogere doel te bereiken. Een gevoel van Higher Purpose trekt mensen vaak al naar een bepaalde passie of veld. Sommigen spreken van een ’true calling’, iets waarvoor ze zich voorbestemd voelen. Higher Purpose geeft de spreekwoordelijke vleugels, ofwel de benodigde energie om voor jouw visie draagvlak te bepleiten en doel te bereiken.

Natuurlijk en krachtig overtuigen!

Als leider, public speaker of performer betekent een waarachtig commitment met jouw (Higher) Purpose niet alleen helderheid en motivatie voor jezelf bij het behalen van korte en lange termijn doelen, maar is tegelijkertijd een verdiepend sprekers instrument. Je spreekt je publiek toe vanuit een diepe innerlijke overtuiging, omdat je oprecht geïnspireerd bent. Bevlogen! Dé magie, die je toehoorders raakt en waardoor verbinding ontstaat.

Leiderschap in een wereld in hoge transitie 

Inspireren is een kwaliteit van sterk en waarachtig leiderschap. De wereld bevindt zich in een ongekend versnelde transitie. Onder andere op scherp gesteld door de oorlogen, die als dichtbij voelen en de gevolgen die ondermeer uit de pandemie crisis voortgekomen zijn. Daarnaast zitten we tot over onze oren in een digitale transitie die veel werkgevers simpelweg niet meer kunnen bijbenen. Van alle kanten staan we wereldwijd voor vele prangende vraagstukken en uitdagingen. De onrust onder onze sociale cohesie borrelt onder een enorme pressure cooker. Deze tijd met alle transities en bijbehorende onzekerheden, vraagt om krachtig leiderschap met visie en een heldere, standvastige focus op hoe we die wereld mét elkaar kunnen verbeteren.

Goed leiderschap en PDM

Goed leiderschap begint zoals gezegd met een krachtig commitment met jouw Higher Purpose, om daar vervolgens transparant en concreet naar te handelen. Purpose Driven Marketing (PDM) speelt daar al langer bewust op in. PDM is gebaseerd op ‘van betekenis zijn’ of ‘ertoe doen’, waarbij het er om gaat vanuit je merkbelofte oprecht waardevol te zijn voor people en planet. Dat levert, zo is de bedoeling althans, duurzame profit op. Zowel in geld uitgedrukt, als ook voor het welzijn en de toekomst van de wereld.

Wil een bedrijf Purpose Driven Marketing als strategie echter succesvol inzetten, dan moet het publiek die waarachtige commitment met je Purpose wel concreet te zien krijgen. Congruent gedrag en concrete, meetbare en zichtbare handelingen op korte en lange termijn. Het publiek wil wéten waar een bedrijf en diens leiding voor staat, in het geheel van die te behalen doelen en beloftes. Geen holle strategieën gevuld met mooie woorden, maar duidelijke daadkracht! In dat opzicht kan deze complexe episode voor jou als leider juist een opwindende tijd zijn, waarin je met jouw geïnternaliseerde Higher Purpose hét verschil kan maken en een wezenlijke positieve bijdrage voor de wereld kan creëeren.

Mindbugs herkennen 

Bij dit proces hoort dat je jouw mindbugs gaat herkennen. We hebben ze allemaal. Deze te kennen en ermee leren omgaan, geeft de ruimte voor persoonlijke groei. Tijdens het coaching proces leer je deze mindbugs dusdanig om te buigen, waardoor je jouw strategische beslissingen vanuit kracht maakt. En jij meer en meer bent wie je wilt zijn, regie behoudt en effectiever door het leven gaat en jezelf optimaal presenteert. Met de juiste volgorde van stappen coach ik jou dusdanig, zodat jij jouw verhaal vanuit je hart glashelder kunt vertellen: gestructureerd, overwogen, deskundig en doelgericht. Het is de stem die gehoord moet worden, het verhaal dat verteld moet worden. Er is een noodzaak, een overtuiging. Jouw Purpose in life!

All men are free to act, but must act to be free
-Sartre-

Contact