Presenteer Jezelf Ingrid Willemse

Human Potential

Home 9 Methode PJZ 9 Talent

PURPOSE

PASSIE

TALENT

Talent

Iedereen heeft een talent. Talent hoort bij jouw unieke identiteit en definieert een belangrijke pijler van jouw béste versie van jezelf. Liever spreek ik van de ‘meest authentieke versie van jezelf’. Vaak bezitten we meerdere talenten. Niet iedereen kent al zijn of haar talenten, of erkent het als iets wat werkelijk waarde biedt of genereert voor jouw business. Je kunt je talent alleen maar kennen als je deze ervaren hebt. Daarbij is ook van belang hoe jouw omgeving en influencers deze erkend hebben en jou daarin bemoedigd dan wel ontmoedigd hebben. In het laatste geval kunnen hierdoor mindbugs of belemmerende overtuigingen zijn ontstaan, die verhinderen dat jij vanuit jouw volle human potential handelt. De mate waarin jij jouw talenten hebt onderhouden, draagt er uiteraard ook toe bij of je een specifiek talent hebt ontwikkeld tot specialiteit, maar desondanks: een natuurlijke aanleg gaat nooit verloren en blijft jouw persoonlijke ‘goud’.

  Maak van jouw gave een gift voor de wereld

Talenten erkennen en gericht inzetten hoort bij high value performen en ondernemen. Deze natuurlijke gaven helder te hebben en efficiënt in te zetten, voegt die bijzondere en unieke waarde toe, waardoor jouw gave een gift voor anderen wordt.

 In je authentieke kracht mogen zijn

Volledig tot bloei komen in het leven is in mijn ogen überhaupt het meest logische doel wat we kunnen bereiken. Jezelf te kennen en daarbij jouw hoogste potentieel bereiken. Waarom niet? Van onkruid tot exotische bloem, het is simpelweg de bedoeling dat ze in volle pracht tot bloei komen om te stralen. Dit gedeelte van het coaching traject gaat niet zozeer over de beste versie van het ‘jezelf zijn’, waarmee je iets te bewijzen hebt, maar over méér jezelf zijn, ofwel het benadrukken van jouw authenticiteit, waardoor je organischer en dus met meer gemak je doelen bereikt.

Een vis moet geen vogel willen zijn en jij niet een adept van conformisme of belemmerende mindbugs, die je in je persoonlijke groei of dagelijkse functioneren belemmeren. De verwezenlijking van wie jij bent is daarnaast geen stilstaand feit. We blijven als mens altijd in beweging om verder te expanderen. Een beweging die van binnen naar buiten gaat, om uiteindelijk opnieuw vorm te vinden. Als presentatie coach kan ik je handvatten aanreiken en jouw spiegel zijn, waardoor deze ontwikkeling gerichter, versneld en meer efficient verloopt.

The meaning of life is to find your personal gift.
The purpose of life is to give it away

Pablo Picasso

Contact